Ritningar

Här hittar du samtliga ritningar för fastigheten. Ritningarna ligger packade i en zip-fil. Filen innehåller samtliga ritningar för fastigheten som kan hittas hos stadsbyggnadskontoret.

Filer