Historia och Bilder

Här berättar vi om fastighetens och bostadsrättsföreningens historia.

Vårt hus är ett fint och påkostat gammalt hus, finare än många andra från samma tidsepok i området. Byggnaden uppfördes 1931 i nordiskt klassisk stil (20-talsklassicism). De enda inslag av "nymodigheten" funkis som huset innehåller är de ospröjsade burspråken på gatsidan, och de numera stängda sopnedkasten. Här är det i stället klassiska drag, som ekparkett, stuckaturer, spegeldörrar och väggmålningar som gäller.

Alla lägenheter har ekparkett, och i flera lägenheter finns de gamla orginalmålningarna kvar. Alla lägenhetesväggar målades direkt på putsen, i vissa rum med svampteknik. I alla hallar var väggarna dekorationsmålade med olika (blomster)motiv, och där det finns fönstermedaljonger mellan fönsten finns också målningar med blomstermotiv. De större lägenheterna har ett valv mellan innerhall och rum där det också finns dekorationsmålningar. Många av dessa fönstermedlajonger och en del hallar och valvmålningar finns ännu bevarade.

Om de är övermålade på ett ansvarsfullt sätt, med spärrskikt, är det möjligt för efterkommande att ta fram och återställa dem, vilket skett i vissa lägenheter, se bilderna nedan.

Det skall också sägas att huset är byggt i början på 30-talet, enligt 30-talets normer. Mellanväggarna består av bräder, tätade med vass, och huset har självdrag, det vill säga husets ventilation förutsätter en viss dragighet.

På föreningens bakgård finns Stockholms största kastanjeträd. August Strindberg, som bodde i området i sing ungdom, och har skrivit om just detta träd i en av sina böcker.